Szent István király (a koronázási paláston)

Szent Istvan a palaston

 

“A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak,

hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén.

Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom,

úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok,

hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról.

Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá.

 

Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,

úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal,

s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti.

 

Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.

 

Ennélfogva megparancsolom neked, fiam,

hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad,

hogy nálad szívesebben tartózkodjanak,

mintsem másutt lakjanak.”„SZENT ISTVÁN KIRÁLY INTELMEI IMRE HERCEGHEZ,

VI. A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS GYÁMOLÍTÁSÁRÓL

részlet

Kuruc Ágnes fordítása

Szent István királyról itt olvashattok:

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly