Kutatojegyek Honlapra

 

Megtiszteltetés, hogy benne lehetek: http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rkonyi_Tibor

Várkonyi Tibor, Dr. (Who is who):
F.: ügyvéd, mediátor, ingatlanközvetítő és -értékbecslő ET.: Magyar Tinnitus Egyesület elnökh., Magyar Családtörténet-kutató Egyesület főtitkára; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság választmányi tagja, Címerkincstár Kft., résztul., ker.-i ig. HC.: 1023 Bp., Frankel Leó út 76. III/13. SzH.: Bp.,1971. szept. 7. CS.: Könings Nikolett Dóra (2001) GY.: Fanni (2001), Dániel Ádám (2003) Sz.: Dr. Várkonyi Sándor kardiológus, belgyógyász, üzemorvos), Bátai Rozália közgazdász) HF.: nagyapa Várkonyi (Waldmann) Lajos, KFKI atomreaktor vezetője; családtörténeti híres ősök (publikált ősjegyzék) IV.: 1986-90 Toldy F. Gimn., 1991-96 JATE ÁJK, summa cum laude,1999 szakvizsga, ingatlanközvetítő,értékbecslő, 2007 mediátor, 2010 válási és gazdasági szakmediátor SzE.:1996 Dr. Kárpáti Katalinnál ügyv. jelölt, 1997- Dr. Hidasi és Társai, ügyvéd jelölt, TV3 televízió, jogi előadó, jogtanácsos, 1999- önálló ügyvédi iroda, polgári-, társasági jog, ingatlanügyletek, lízing-és kölcsönügyletek, házassági ügyek, értékbecslés, mediáció P.: Barabás Miklós “Degenfeld család”című festményéről (2005), A Salamon (Beck) és a Degenfeld-Schonburg család kapcsolata (2006), X. Nemzetközi Igazságügyi Orvosi Konferencián szakértők által ismertetve a Degenfeld családdal kapcsolatos antropológiai vizsgálat eredménye (2006), Waldmann Tibor írói álnéven: “Sára, Hágár és Mária fiai” regény (2006); saját neve alatt “Családtörténet Határok Nélkül” (I-II. kötet, Heraldika Kiadó, 2012 KI.: egyetemen Köztársasági Ösztöndíjas többször TA.: Bp.-i Ügyvédi Kamara, Magy. Ügyvédi Kamara, Országos Mediációs Egyesület, Budapesti Ügyvéd-Mediátorok Szakmai Kollégiuma, Magyar Lízingszövetség Jogi Biz., Magy. Családtörténet-kutató Egyesület, Magy. Heraldikai és Genealógiai Társ., Magyar Levéltárosok Egyesülete, Erdélyi Genealógiai Társ., Magy. Történelmi Társ., Tiszántúli Történészek Társ., Castrum Bene Egyesület HO.: családtörténet kutatása, kut. ter.: a.) magyar paraszt és polgárcsaládok Zala, Veszprém megye területéről: Bátai, Bükkös, Czotter, Hock, Husz, Moór, Rezneki, Szigeti; b.) zsidó családok: Beck (eredetileg Salamon), Breiner, Fischer, Friedmann, Gelber, Gleichmann, Glück, Guttmann, Hirsch(ler), Kohn, Rosenthal, Vértes, Waldmann; c.) soroksári és környéki sváb családok: Antor, Ámon, Feith, Láng, Ott, Schubert, Waltner, Weidinger; d.) holland és osztrák betelepülők: Könings, Machold; e.) nemesek: balassagyarmati és kékkői Balassa, Barbarith – Horváth, ludányi Bay, bárczai Bárczay, bökönyi Beck, benyói és urbanói Benyovszky, bernátfalvi Bernáth,Bégány, Bocskai “Pap”, nagybossányi és nagyugróczi Bossányi, királydaróczi, deregnyői Daróczy, keresztúri Dobzay, fáji Fáy, pongyeloki Galambos, girincsi és pósacsécsi Girincsy, kis -és nagygúthi Guthy, szolnoki és magyardellői Jármy, Karna, kazinci Kazinczy, nagykállói Kállay,klobusiczi és zétényi Klobusiczky, felsőkubini, nagyolaszi és deménfalvi Kubinyi, lövői Hanyi, Hoporsorom, dereszlényi Litassy, nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay, Makay (Szűcs), marsó- és jablonfalvi Marsovszky, bocsáry Mocsáry, monoki Monoky, bedeghi Nyáry, szentmiklósi és óvári Pongrácz, ippi Porchi, bizáki Puky, putnoki Putnoky, Rády, szklabinai és blatniczai Révay, sarmasági Sarmasági, szemerei Szemere, hégen Szénás, bihari Terjény(i), nádasi Tersztyánszky, thoposházi Thoposs, tussaújfalusi Tussay, vajai Vay, Várady, csepei Zoltán.

2013. december 14-én a Történelmiregény-írók Társasága (TRT) tagja lettem, köszönöm a bizalmat!

https://hu-hu.facebook.com/pages/T%C3%B6rt%C3%A9nelmireg%C3%A9ny-%C3%ADr%C3%B3k-T%C3%A1rsas%C3%A1ga/321661287964077

E-Mail: drvt@digitals.hu, tibinexus@mail.datanet.hu

A facebook-on:

https://www.facebook.com/varkonyi.tibor?ref=tn_tnmn

Igen fontos számomra a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület, melynek főtitkára vagyok:

http://www.macse.org/society/tisztsegviselok.php

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Csal%C3%A1dt%C3%B6rt%C3%A9net-kutat%C3%B3_Egyes%C3%BClet

Egy “régebbi” kis önéletrajz:

http://tortenesz.extra.hu/dr-varkonyi-tibor/

Ügyvédi és mediációs tevékenységem:

http://mestermediator.hu/

A Magyar Tinnitus Egyesület (elnökhelyettesként), melynek sokat köszönhetek:

http://tinnitus.hu/