A teljesség igénye nélkül, a Könyvben kigyűjtött, és a magyar történelemben szerepet játszó “híres ősök” listája.

A sorszám a név előtt az a sorszám, mely alapján a Könyvben az adott személy megtalálható.

TISZTSÉGEK

 

Nádor (1); Erdélyi és más pl.: Oroszországi, havaselvi, oláh, máramarosi stb. vajda (2); Országbíró (3); Bán (Horvát, Dalmát, Szlavón, jajcai, bosnyák, illír, kucsói, macsói, temesi, szörényi, nándorfehérvári stb.) (4); Tárnokmester (5); Lovászmester (6); Pohárnok(mester) (7); Asztalonok(mester) (8), Kancellár (9), Kincstartó (10), Kincstárnok (11); Udvarmester (12); Országnagy (13); Kamarás (14); Ajtónállómester (15); Udvarnok (16); Koronaőr (17); Helytartótanács tagja (18); Zászlótartó (19); Nádori helytartó (20); Alnádor (21), Alvajda (22), Al-bán (23); Kormányzó (nem egyházi javaké) (24); Alországbíró (25), Kardhordozó (26); Királyi helytartó (27); Országos tanácstag (28); Allovászmester (29);

Megj.: Nincsenek elkülönítve a táblázatban Magyarország és Erdély, illetve a királynéi tisztségek.

 

154. bökönyi Beck Pál (okirati előfordulása: 1775-1827)

* Ratkó, 1758. márc. 3. † Debrecen, 1827. márc. 27.; temetve: Téglás, 1827. ápr. 2.

14; 19

9,928. szemerei „Nagyeszű” Szemere Pál

* 1600. †  megölték, Alsóolcsvár, 1652. szept. 19.

16;

9,930. vajai Vay Péter (okirati előfordulás: 1611-1662)

* 1611 Nagyszöllős, 1662. júl. 25.

14

9,950. kazinci Kazinczy Péter (okirati előfordulása: 1656-1681)

* 1636 † 1681 után

16;

19,820. balassagyarmati és kékkői Balassa András (okirati előfordulása: 1564-1587) 

* Almás vára, 1538. nov. 27. † Vágbeszterce, 1591. okt. 21.

14;

19,858. putnoki Putnoky György, 

† 1639.

12;

19,864. nagybossányi és nagyugróczi báró Bossányi Mihály (okirati előfordulása: 1610-1649)

† 1653

21;

19,894. királydaróczi, deregnyői Daróczy Ferenc  (okirati előfordulása: 1577-1616)

* 1572 előtt † 1616. máj. 1.

9;

39,632. szklabinai és blatniczai Révay Ferenc (okirati előfordulása: 1556-1598)

† 1598 után

15;

39,634. bethlenfalvi Thurzó Ferenc (okirati előfordulása: 1534-1576)

* 1512. † Zsolnalitva, 1576. márc. 12.

12;

39,640. balassagyarmati és kékkői Balassa Imre (okirati előfordulása: 1512-1544)

† 1550. jún. 20. előtt

2;

39,642. kaposmérei és kisdováni Mérey Mihály (okirati előfordulása: 1505 – 1572)

* 1500 † Pozsony, 1572. febr. 26.

20; 27;

39,680. bárczai Bárczay Szaniszló (okirati előfordulása: 1546-1582)

* 1510-1515  † 1584.

12;

39,732. bedeghi Nyáry Pál (okirati előfordulása: 1594-1607) * 1550 után † 1607. dec. 24.

12; 24;

79,424. Szemere Kelemen (okirati előfordulása: 1462-1526)

*1462 † elesett, Mohács, 1526. aug. 29.

4; 17;

79,264. szklabinai és blatniczai Révay Ferenc (okirati előfordulása: 1510-1553)

* 1489. † Pozsony, 1553. nov. 1.; tem.: Túrócszentmárton

20; 27;

79,270. Zrínyi Miklós (okirati előfordulása: 1529-1566)

* Zrín, 1508. † elesett, Szigetvár, 1566. szept. 7.; temetve: Szentilona

4; 5;

79,272. szentmiklósi és óvári Pongrácz Miklós (okirati előfordulása: 1493-1526)

† 1528. szept. 29. előtt

8; 11; 12; 14; 16;

79,276. szunyogszeghi Majláth István (okirati előfordulása: 1511-1550)

* 1502  † Konstantinápoly, 1550. dec. 20. körül.

2; 24;

79,278. alsólendvai Bánffy László (okirati előfordulása: 1541-1583)

† 1583. okt. 30.

6;

79,280. gyarmati Balassa Ferenc (okirati előfordulása: 1471-1525)

† elesett, Mohács, 1526. aug. 29.

4;

79,464. bedeghi Nyáry Lőrinc (okirati előfordulása: 1541-1559)

* 1515-1520  † Szucsány, 1559.

6; 17;

79,468. alsólendvai Bánffy István (okirati előfordulása: 1522-1568)

* 1522. febr. 9. † Cernec, 1568. jan. 28.; temetve Szemenye klastrom

3; 8;

79,484. Dubraviczky János  (okirati előfordulása: 1517-1541)

† 1541

11;

79,650. Décsy Imre (okirati előfordulása: 1504)

8;

158,546. burcsinai (bucsányi) Korlátkői Osvald (okirati előfordulása: 1456-1511)

* 1450 körül  † 1511

4;

158,558. buzini Keglevich Péter (okirati előfordulása: 1521-1554)

* 1485 Buzin, † Bosznia 1554-1555  között

4;

158,562. perényi Perényi István (okirati előfordulása: 1430-1483)

† 1483-1487. szept. között

5; 6; 8;

158,564. Somi Józsa (okirati előfordulása: 1493-1508)

† 1510–1511 között

4;

158,566. perényi Perényi Gábor (okirati előfordulása: 1471-1526)

† elesett, Mohács, 1526. aug. 29.

14;

158,848. szemerei Szemere János (okirati előfordulása: 1431-1488)

† 1488 után

17;

158,874. tárczay Tárcai Miklós (okirati előfordulása: 1493-1526)

† elesett, Mohács, 1526. aug. 29.

14;

158,930. túrócszentmihályi Thúróczy Miklós (okirati előfordulása: 1497-1532) 

† 1532.

12; 15; 22;

158,932. enyingi Török Bálint (okirati előfordulása: 1503-1551)

* 1502. szept. 25. – 1503. febr. 24. között † Isztambul, 1551.

4; 24;

158,934. guthi Országh László (okirati előfordulása: 1534-1543)

† 1543. ápr. 29. előtt

8;

158,936. alsólendvai Bánffy János (okirati előfordulása: 1490-1534)

† Szoporca, 1534. jan. 30.

1; 4; 7;

158,938. guthi Országh Imre (okirati előfordulása: 1490-1536)

12; 14; 15;

158,958. iktári Bethlen Domokos (okirati előfordulása: 1466-1479)

† 1479-1480 között

2; 4; 22;

158.986. bethleni Bethlen Elek (okirati előfordulása: 1483-1544)

* 1478. jan. 30. † 1544- 1549 között

22;

159,148. Illésházi Illésházy György (okirati előfordulása: 1491-1509)

† 1509. aug. 3. után

16;

159,162. zerdahelyi Dersffy Miklós (okirati előfordulása: 1497-1536)

* 1485 előtt † 1538. jan. 31. előtt.

23;

317,064. homonnai Drugeth Simon (okirati előfordulása: 1459-1479)

†1486 előtt

7;

317,066. szepesi Szapolyai István (okirati előfordulása: 1459-1499)

† Pápa, 1499. dec. 23.; tem.: Szepeshely, kápolna

 

1; 24;

317,074. kassai Magyar Balázs (okirati előfordulása: 1447-1490)

* Kassa, 1410-1420 † 1492. jún. 1.- szept. 30. között

2; 4;

317,092. burcsinai Korlátkői (Bucsányi) Osvald (okirati előfordulása 1433-1456)

* 1400 körül †  Korlátkő, 1456. máj. 27. után nem sokkal

23;

317,108. nádasdi Nádasdy László (okirati előfordulása: 1435-1482)

† 1482. jan.13. után

22; 23;

317,114. ráskai Ráskai / Ráskay Balázs (okirati előfordulása: 1457-1518)

† 1518.

5; 12; 14;

317,118. Stresemlyei / Stresemley György (okirati előfordulása: 1494-1515)

† 1518

4;

317,120. Balassa Miklós (okirati előfordulása: 1389-1435) 

† 1436. febr. 29. előtt

16;

317,124. perényi Perényi János (okirati előfordulása: 1408-1458)

† 1458. febr. 28.-1458. dec. 31. között; temetve: Terebes templom

5; 8;

317,132. Perényi János (okirati előfordulása: 1440-1493)

† 1493. máj. 31.-1493. dec. 2. között

15;

317,134. ecsedi Báthory András (okirati előfordulása: 1445-1496)

† 1497. dec. 21. előtt

5; 6; 8; 17;

317,472. Kállay János (okirati előfordulása: 1398-1464)

† 1478

21; 25;

317,488. Szokoly András (okirati előfordulása: 1480-1491)

4;

317,490. podmanini Podmaniczky János (okirati előfordulása: 1467-1514)

† 1514. szept. 27- 1514. nov. 11. között

14;

317,748. tárczay Tárcai Tamás (okirati előfordulása: 1449-1493);

† 1493, temetve Héthárs temploma

16;

317,750. bolondóci Bánffy „Sisak” János (okirati előfordulása: 1450-1517)

† 1517. márc.12. – 1519. máj. 20. között

7;

317,856. bedeghi Nyáry Gál (okirati előfordulása: 1477-1485)

19;

317,858. kanizsai Kanizsai György (okirati előfordulása: 1471-1509)

† 1509. nov. 6. – 1510. aug. 10. között

4;7

317,864. enyingi báró Török Imre (okirati előfordulása: 1463-1519)

† 1519-1521 között

4; 23;

317,872. alsólendvai Bánffy Miklós (okirati előfordulása: 1453-1500)

†1501.

7; 12; 15;

317,874. kevendi Székely Jakab (okirati előfordulása: 1474-1504)

† 1504. aug. 27.

24;

317,880. gersei Pethő Miklós (okirati előfordulása: 1437-1499)

† 1499. jan. 28. – 1500. jún. 4. között

6; 7;

318,124. dolhai Dolhay „Nagy” Péter (okirati előfordulása: 1463-1518)

† 1518-1520 között

14; 16; 29;

318,326. németújvári Batthyány Boldizsár (okirati előfordulása: 1476-1520)

* 1452, † 1520. jún. 4. után

4; 3; 14;

634,120. Geszti avagy Gyulay János (okirati előfordulása: 1433-1481)

23;

634,128. homonnai Drugeth István (okirati előfordulása: 1411-1467)

† 1467. jan. 14. után

13;

634,130. pelsőczi (Vajdafi) Bebek Imre (okirati előfordulása: 1419-1448)

† elesett, Koszovó Polje,  Rigómező, 1448. okt. 18.

2; 13;

634,168. gróf vegliai, zenggi és modrusi Frangepán István (okirati előfordulása: 1416-1481)

† 1481.

4;

634,190. váraskeszi Lépes Loránd (okirati előfordulása: 1407-1445)

† 1445. márc. 16. után

15; 22; 24

634,226. felsőlendvai Széchy Tamás (okirati előfordulása: 1413-1448)

† elesett, Koszovó Polje,  Rigómező, 1448. okt. 18.

10; 12; 13;

634,248. perényi Perényi Imre (okirati előfordulása: 1374-1418)

† 1418. ápr. 18 – 1418. júl. 25. kö­zött; tem.: valószínűleg Újháza (Kurittyán), pálos kolostor

7; 9;

634,250. Kórógyi Fülöp (okirati előfordulása: 1384-1432)

† 1432 – 1433. jún. 20. között

5;

634,262. kusaly Jakcs Mihály (okirati előfordulása: 1406-1455) 

† 1455. jan. 22. előtt.        

2; 13;

634,264. nagyidai Perényi János (okirati előfordulása: 1402-1452)

† 1453. jan. 13. előtt

6; 8; 13;

634,268. ecsedi Báthory István  (okirati előfordulása: 1393-1444)

† elesett, Várna, 1444. nov. 10.

3; 8; 13; 19;

634,288. Péter de Ghymes (Forgách család) (okirati előfordulása: 1382-1435) 

* 1350-1359 között  † 1440. jan. 1.

12; 13; 15; 16;

634,952. Nadányi László (okirati előfordulása: 1381-1425)

† 1425-1432 között

22;

634,976. Szokoly Péter (okirati előfordulása: 1440-1467)

† 1467 után

4;

634,982. Lévai János (okirati előfordulása: 1451-1491)

† 1493 előtt

19;

634,990. martonosi Pestyéni Gergely (okirati előfordulása: 1505-1541)

† 1541-1547 között

3; 12; 27;

635,506. berzeviczi Berzeviczy „Pohárnok” István (okirati előfordulása: 1409-1464)

† 1464. júl. 19. után

15;

635,614. Derencsényi  György (okirati előfordulása: 1492-1521)

† 1521. szept 4. után

28;

635,672. Jaksa (Jaksity család)

2;

635,698. ónodi Czudar Jakab (okirati előfordulása: 1425-1469)

† 1469. jún. 2. – 1470. dec. között

7; 13

635,716. kanizsai Kanizsai Miklós (okirati előfordulása: 1431-1469) 

† 1469. aug. 24. – 1470. között

13;

635,728. enyingi / keményfalvi Török Ambrus (okirati előfordulása: 1445-1491)

4;

635,730. parlagi Parlaghy György (okirati előfordulása: 1452-1486)

† 1491

15;

635,736. guthi Országh László (okirati előfordulása: 1452-1492)

† 1492. márc. 7. – 1492. év vége között

6;

635,744. alsólendvai Bánffy István (okirati előfordulása: 1407-1448)

† elesett, Koszovó Polje,  Rigómező, 1448. okt. 18.

13;

635,748. szentgyörgyi Székely János (okirati előfordulása: 1429-1448)

† elesett, Koszovó Polje,  Rigómező, 1448. okt. 18.

4;

635,750. Széchy Miklós (okirati előfordulása: 1450-1490)

† 1494. máj.13. előtt

6;

635,760. gersei Pethő László (okirati előfordulása: 1406-1455)

† 1455. szept 18. – 1456. febr. 18. között

13;

635,764. „lekcsei” Sulyok György (okirati előfordulása: 1436-1479)

† 1479. márc. 28. után

23;

635,836. Vajdafi Nadabi István (okirati előfordulása: 1396-1433)

† 1433. nov. 12. után

22;

635,920. Báthory István (okirati előfordulása: 1393 – 1453)

† 1453. márc. 29. után

8; 22;

635,946. somkereki Erdélyi István (okirati előfordulása: 1423-1482)

22;

636,250. losonczi Losonczy Zsigmond (okirati előfordulása: 1396-1434)

† 1434. márc. 16. – 1435. között

13;

636,642. újlaki Bánffy János

16;

1,268,260. pelsőczi Bebek László (okirati előfordulása: 1401-1420)

† 1420. jún. 9. után.

13;

1,268,262. palóczi Pálóci Máté / Mátyus (okirati előfordulása: 1390-1436) 

† 1436. dec. 21. – 1437. jan. 13. között.

1; 3; 9; 16; 18;

1,268,274. gersei Pethő Péter (okirati előfordulása: 1406-1454)

† 1454. aug. 5. után

13; 16;

1,268,276. rozgonyi Rozgonyi Osvald (okirati előfordulása: 1438-1460)

† 1460 – 1461. máj. 9. között

6; 13;

1,268,330. Nelipic János / Iwanis (okirati előfordulása: 1406-1434)

† 1434

4;

1,268,336. gróf vegliai, zenggi és modrusi Frangepán Miklós (okirati előfordulása: 1393-1432) 

† 1432. jún. 26.

4;

1,268,488. Derencsényi „Orros” Péter / Pető (okirati előfordulása: 1323-1344)

† 1344. febr. 22. után

22;

1,268,500. Kórógyi István (okirati előfordulása: 1352-1397)

† 1399. márc. 27. előtt; tem.: (?) Eszék, Szentháromság templom

4; 15;

1,268,502. Jolsvai Leusták (okirati előfordulása: 1358-1400)

* 1330 körül † Drinápoly 1400-1405 között

1; 15;

1,268,528. nagyidai Perényi Péter (okirati előfordulása:1378-1423)

* 1360 † 1423. jún. 24. – 1423. júl. 10.

3; 4; 7; 24;

1,269,964. Lévai László (okirati előfordulása: 1430-1466) † 1467

13;

1,270,784. Domokos de Zemere (Szemere család) „de Kak” (okirati előfordulása: 1380-1400)

4;

1,271,004. Henning von Cernin (okirati előfordulása: 1437-1459)

† 1463. jan. 31. előtt

6;

1,271,006. csábrági és litvai Horvát Damján (okirati előfordulása: 1453-1475)

† 1475. febr. 7.

4; 10;

1,271,228. Derencsényi Imre (okirati előfordulása: 1481-1493)

†elesett, Udbina, 1493. szept. 11.

4; 5;

1,271,394. keresztúri Debrői István (Keresztúri család) (okirati előfordulása: 1389-1405)

† 1405. aug. 13. – nov. 17.

10;

1,271,398. alsólendvai Bánffy Pál (okirati előfordulása: 1416-1471)

† 1477 előtt

6; 8; 13; 15; 16;

1,271,430. dombói Dombai Pál (okirati előfordulása: 1444-1487)

† 1487. ápr. 22. után

6;

1,271,472. guthi Országh Mihály (okirati előfordulása: 1427-1484)

* 1410 körül. † 1484. nov. 18. – 1484. dec. 31. között

1; 8; 10; 13; 14; 15;

1,271,490. Kompolti István (okirati előfordulása: 1380-1425)

† 1425. márc. 27. után

3;

1,271,672. Nadabi László (okirati előfordulása: 1334-1379)

22; 23; 25;

1,271,846. bélteki Drágffy Miklós (okirati előfordulása: 1434-1472)

† 1480. jún. 14.

13;

1,271,892. somkereki Erdélyi Antal (okirati előfordulása: 1391-1429)

† 1429. nov. 21. – 1430. márc. 16. között

21;

1,271,904. „Ungi” Albert (nagymihályi Bánffy család) (okirati előfordulása: 1380-1434)

† 1434. febr. 3. előtt

4;

1,272,488. dennai és gordovai Fánchy Gáspár (okirati előfordulása: 1455-1490)

23;

1,272,500. losonczi Losonczy László (okirati előfordulása: 1372-1395)

† 1395. febr. 9. – 1395. nov. 5. között

4;

1,272,502. Szécsényi Simon (okirati előfordulása: 1373-1411)

† 1412. jan.29. körül

2; 3; 15;

1,273,292 gerebeni Vitovecz János (okirati előfordulása: 1439-1468)

† 1468. ápr.18. – 1468. ápr. 30.

4; 23;

1,273,294. rozgonyi Rozgonyi Sebestyén (okirati előfordulása: 1439-1461)

† 1461. nov. 22.- 1461. dec. 21. között.

2; 6; 13;

1,273,296. szerdahelyi Dersffy Márton (okirati előfordulása: 1386-1418) 

† fogságban, 1418. szept. 5. előtt; temetve: Szerdahely, Szent László kápolna

8; 23;

1,274,444. Sőji Bertalan (Szobi család) (okirati előfordulása: 1383-1404)

† 1405. jún.12. előtt

22; 25;

2,536,520. pelsőczi Bebek Imre (okirati előfordulása: 1370-1395) 

†1395. máj. 29. – 1395. dec. 31. között.

2; 3; 4; 5;

2,536,552. rozgonyi Rozgonyi János (okirati előfordulása: 1379-1438)

† 1438. ápr. 3. – 1440 között

5; 10;

2,536,662. pelsőczi Bebek Detre (okirati előfordulása: 1370-1404)

† 1404. márc. 13 –  szept. 4.

1; 4; 8; 12; 19;

2,536,672. Frangepán János (okirati előfordulása: 1359-1393)

† Zengg, 1393. nov. 29.

4;

2,537,056. Perényi Simon (okirati előfordulása:1338-1374)

* 1318. dec. 31. előtt, † (párbajban) 1374.

4;

2,539,928. Lévai „Cseh” Péter (okirati előfordulása: 1393-1439)

† 1439. dec. 9. -1440. márc. 12. között

2; 4; 6; 16;

2,542,576. Szepesi László (okirati előfordulása: 1408-1459)

† 1459. máj. 9. – 1460 között

24;

2,542,678. kusaly Jakcs László (okirati előfordulása: 1406-1449) 

† 1449. ápr. 25. előtt.

2; 13; 24;

2,542,680. Czékei Márton (okirati előfordulása: 1405-1446)

† 1446. júl. 30. után

15;

2,542,788. keresztúri Debrői Miklós (Keresztúri család) (okirati előfordulása: 1340-1371)

† 1371. ápr. 22. után

25;

2,542,790. Czudar István (okirati előfordulása: 1352-1387)

† 1387. nov. 30. előtt

15;

2,542,792. Czudar Péter (okirati előfordulása: 1343-1394)

* 1326 körül † Ónod, 1395. aug. 2. előtt

2; 3; 4; 7; 12;

2,542,798. Stibor (Stibor család) (okirati előfordulása: 1413-1434)

† 1434. ápr. 8. előtt; tem.: Buda, Nagyboldogasszony templomnál

2;16;

2,542,858. tapsonyi Antimus Miklós (okirati előfordulása: 1407-1452)

23;

2,542,864. kanizsai Kanizsai István (okirati előfordulása: 1369-1427)

† 1428. máj.24. előtt

 

15;

2,542,866. garai Garay Miklós (okirati előfordulása: 1387-1433)

* 1367 † 1433. dec. 25.-1433. dec. 31.

1; 4;

2,542,946. rozgonyi Rozgonyi István (okirati előfordulása: 1388-1443)

† 1443.

13;

2,542,948. Maróthy / Maróthi László (okirati előfordulása: 1419-1447)

* 1412 † 1447. okt.17. előtt

4; 13;

2,542,950. újlaki Újlaki Miklós (okirati előfordulása: 1438-1477)

* 1410 körül  † 1477. ápr. 16. – 1477. nov. 23. között, temetve Újlak

2; 4;

2,542,976. alsólendvai Bánffy János (okirati előfordulása: 1335-1394)

† 1396. ápr. 25. előtt

4;

2,543,000. felsőlendvai Széchy Miklós (okirati előfordulása: 1383-1429)

† 1429. jan. 2 -1432. ápr. 27.; tem.: Szentgotthárd, ciszterci kolostor

5; 10; 15;

2,543,300. András (Diódi család) (okirati előfordulása: 1280-1328)

22;

2,543,698. valkói és farnasi Veres Dénes (okirati előfordulása: 1426-1453)

† 1453. ápr. 26. – 1453. júl. 25. között; tem.: (?) Marosvásárhely, ferences templom

22;

2,543,738. serkei Lorántffy György (okirati előfordulása: 1404-1464)

16;

2,543,786. Antimus János (okirati előfordulása: 1368-1421)

† 1421. febr. 15. után

21; 23;

2,544,128. Guthy Ország János (okirati előfordulása: 1417-1457)

† 1457. jan. 12. – 1457. jan. 26. között

5; 13;

2,544,130. Vízaknay Miklós (id) (okirati előfordulása: 1428-1466)

† 1465. aug. 7 – 1466. nov. 16. között

22;24

2,545,408. monoki Monoky Simon (okirati előfordulása: 1349-1370)

† 1370 – 1373 között

5;

2,546,590. Dengelegi Pongrácz György (okirati előfordulása: 1415-1444) † elesett, Várna, 1444. nov.10.

22;

5,073,024. homonnai Drugeth János (okirati előfordulása: 1327-1334) † 1334. jan. 31.- 1334. máj. 17. között

1

5,073,040. pelsőczi Bebek György (okirati előfordulása: 1330-1390)

† 1390. máj. 5. előtt

5; 19;

5,073,320. Neliptius (Nelipic család) (okirati előfordulása: 1304-1345)

† 1345. jún. 23. előtt

2;

5,074,000. Lőrinc (Kórógyi család) (okirati előfordulása: 1293-1321)

5;

5,074,080. Péter (Imreffy család) (okirati előfordulása: 1321-1347)

26

5,074,112. Perényi János (okirati előfordulása: 1311-1317), elesett

† 1318-ban a Csák Mátéval való harcban

7;

5,074,156. Domoszlói Gergely (okirati előfordulása: 1319-1337)

7;

5,079,856. nagysárói Sárói László (Lévai család) (okirati előfordulása: 1367-1395)

† 1395. jan. 29.- 1395. febr. 26.

4; 15;

5,079,858. nevnai Treutel Miklós (okirati előfordulása: 1382-1420)

† 1421. júl. 4. előtt

4; 5;

5,084,606. Héderváry / Hédervári Miklós (okirati előfordulása: 1368-1412)

† 1413. jan. 7. előtt

15;

5,084,898. berzevici Berzeviczy „Szepesi” Péter (okirati előfordulása: 1399-1433)

† 1433. nov. 16. – 24. között; tem.: Berzevice

27;

5,085,144. Várdai Miklós (okirati előfordulása: 1424-1461)

† 1461. jún. 24. – 1461. nov. 3. között

10;

5,085,356. kusaly Jakcs György (okirati előfordulása: 1354-1415)

† 1416. okt. 5. előtt.

5; 10;

5,085,586. pelsőci Bebek István (okirati előfordulása: 1330-1369)

† 1369. jún. 6. – 1369. jún. 23. között

3; 5; 19;

5,085,598. „hollókői” Szécsényi Frank (okirati előfordulása: 1372-1408)

† 1408. júl. 27.- okt. 11.

2; 3; 10;

5,085,714. kusalyi Jakcs András (okirati előfordulása: 1354-1388)

† 1390. júl. 22. előtt

10;

5,085,728. János (Kanizsai család) (okirati előfordulása: 1330-1369)

† 1369- 1370. márc. 3. között

23;

5,085,734. Cillei Hermann (okirati előfordulása: 1397-1435)

* 1362 † Pozsony, 1435. okt.13.; temetve Pettriach (Karintia)

4;

 

5,085,892. Rozgonyi Simon (okirati előfordulása: 1360-1414)

† 1414. ápr. 9. –  1414. ápr. 16. között; tem.: Varannó

3;

5,085,896. Maróti János (okirati előfordulása: 1391-1434)

* 1366  † 1434. nov 19. – 1437. aug. 9. között, temetve a nyitrai templomban

4; 24;

5,085,900. újlaki Újlaki László (okirati előfordulása: 1393-1418)

† 1418. ápr. 20. előtt

4; 13;

5,085,952. alsólendvai Bánffy Miklós (okirati előfordulása: 1319-1359)

† 1360. okt. előtt

4; 5; 6;

5,085,954. Balog nb. Széchy Miklós (okirati előfordulása: 1336-1387)

* 1320 körül † 1387. jún. 3. – 1387. júl. 8.

1; 3; 4; 8;

5,085,960. Kompolti Péter (okirati előfordulása: 1273-1320)

† 1320. júl.18. előtt

5; 7;

5,085,970. Wladislaw von Schlesien-Oppeln, Oppeln hercege

* 1340 †1401 azaz oppelni –opuliai László

1; 2;

5,086,002. garai Garay Miklós (okirati előfordulása: 1340-1386)

* 1325 † elesett Diakovár mellett, 1386. júl. 25.; tem.: (?) Siklós, ágostonos kanonokrendi templom

1; 4;

5,087,380. telegdi Telegdi László (okirati előfordulása: 1387-1419)

† 1419. dec. 19. után

15;

5,087,384. Drág „vajda” (Drágffy család) (okirati előfordulása: 1365-1399)

† 1399-1400. dec. 31.

2;

5,087,398. Bartányi Peres György (okirati előfordulása: 1403-1424)

23;

5,087,472. rimaszécsi Szécsi / Széchy Frank / Ferenc (okirati előfordulása: 1405-1432) † 1432. ápr. 27. után

16;

5,087,556. pomázi Cikó (Péter) (okirati előfordulása: 1323-1359)

† 1359. aug. 15. előtt

5;

5,087,572. „Szigeti” Antimus (Antimus család) (okirati előfordulása: 1344-1400)

† 1400. okt. 10. után

2;

5,092,928. Karácson (Bilkey család) (okirati előfordulása: 1338-1347)

† 1347

2;

5,093,192. Töttös István (okirati előfordulása: 1324-1354)

† 1354. jan. 12 – 1354. febr. 2. között

5; 15;

10,146,560. Subic Pál (Pavao) (Zrínyi család) (okirati előfordulása: 1272-1312)

* 1245 † 1312. máj. 1.

4;

10,148,016. Lóránd (Jolsvai család) (okirati előfordulása: 1275-1307)

1;

10,148,608. András (Forgách család) (okirati előfordulása: 1241-1290)

† 1290-1293 között

3; 5; 17;

10,159,716. nevnai János (Treutel család) (okirati előfordulása: 1352-1391)

† 1392. dec. 7. előtt

4; 5;

10,164,224. Dezső (Puky család) (okirati előfordulása: 1329-1360)

3;

10,168,044. Dombai Péter (okirati előfordulása: 1309-1337)

† 1337. jún. 9. után

6;

10,169,212. Hédervári Miklós (okirati előfordulása: 1339-1389)

† 1389. nov. 4. után

15;

10,170,280. losonczi Bánffy István (okirati előfordulása: 1415-1458)

† 1459. ápr. 28. előtt

16;

10,170,288. Várdai Miklós (okirati előfordulása: 1391-1446)

† 1446. júl. 13. után

6;

10,170,520. födémesi, endrédi László (Szobonya család) (okirati előfordulása: 1352-1367)

† 1367. jan. 22. után

4;

10,170,716. „Valkói” Liszkói Pál (okirati előfordulása: 1353-1382)

† 1382-1385 között

4; 8; 12; 15;

10,171,196. Kacsics nb. Szécsényi Kónya Miklós (okirati előfordulása: 1327-1367) 1367. okt. 28. – 1367. dec. 31.

4; 8;

10,171,794. kusalyi Jakcs István (okirati előfordulása: 1354-1418)

† 1418. nov. 16. után.

10;

10,171,802. stiborci Stibor (Ścibor ze Ściborza h. Ostoja)

* 1347 körül † 1414. jan. 27. – 1414. febr. 25. között; tem.: Székesfehérvár

2; 12;

10,171,840. Miklós (Pekri család) (okirati előfordulása: 1351-1380)

† 1380. ápr. 6. után

7;

10,171,906. Pécz Dénes (okirati előfordulása: 1256-1285)

† 1285 – 1288. márc. 7. között

1; 3; 4; 5; 8;

10,171,922. Kárászi Sándor (okirati előfordulása: 1260-1275)

† 1275

3; 4;

10,171,942. Nicolae Alexandru Havasalföld fejedelme

†1364

2;

10,174,768. „Szász” Bélteki (Drágffy család) (okirati előfordulása: 1342-1358)

2;

10,174,952. Lórántffy (Serkei) János (okirati előfordulása: 1350-1403) 

† 1406. jan. 10. előtt

2; 3; 4;

10,174,954. lackfi Laczkfi György (okirati előfordulása: 1358-1393)

† 1393.

4;

10,174,966. Serkei Dezső (okirati előfordulása: 1350-1413) 

† 1413. jan. 18. után

5; 6;

10,179,904. Fánchy László

4;

10,185,856. Thocomerius / Toq-Timor / Tihomer (okirati előfordulása: 1290-1310) Havasalföld fejedelme

2;

10,186,376. „Cselenfi” Sági János (okirati előfordulása: 1330-1360)

† 1362. júl. 10. előtt

15;

20,293,120. Stjepko (Zrínyi család) (okirati előfordulása: 1239-1274)

† Trogír, 1274. aug. 6.

4;

20,295,296. Pál (Ráskai család) (okirati előfordulása: 1263-1291)

† 1291. jún. 17. után

4;

20,296,208. Győr nb. „kéméndi” Jakab (Gyulai család) (okirati előfordulása: 1282-1314)

† 1314. júl. 25 – 1315. jan. 13. között

7;

20,296,472. Mikcs / Mihály (Pölöskei család) (okirati előfordulása: 1309-1343)

† 1343. jún. 3 – 1343. dec. 31. között

4; 5;

20,296,474. homonnai Drugeth Fülöp (okirati előfordulása: 1312-1328)

* 1288 körül † 1327. júl. 7. – 1327. júl. 11.  között

1; 5

20,296,628. Rátót nb. Gyula (Rátóti család) (okirati előfordulása: 1274-1278)

† 1279-1317 között

3; 7;

20,297,088. Sándor (Dárói Majos család) (okirati előfordulása: 1233-1258)

26;

20,328,448. Tamás (Puky család) (okirati előfordulása: 1269-1295)

15;

20,333,952. Gútkeled nb. Majádi Pál (Buthkai család) (okirati előfordulása: 1262-1275) † 1277-1278 között

4;

20,334,592. Rátót nb. Domokos (Putnokycsalád) (okirati előfordulása: 1238-1240)

† elesett, Muhi, 1241. ápr. 11.

5;

20,341,056. rédei, cseszneki Jakab (Zomor család) (okirati előfordulása: 1263-1276)

3; 7; 26;

20,342,392. Szécsényi Tamás (okirati előfordulása: 1299-1354)

* 1285  † 1354. máj. 14. előtt

2; 3; 5;

20,342,918. Nekcsei Demeter (okirati előfordulása: 1282-1338)

† 1339. jan. 30. előtt

5;

20,343,600. raholcai Kont Miklós (Újlaki család) (okirati előfordulása: 1343-1367)

1367. ápr. 7. – 1367. ápr. 16. között

1; 2; 7;

20,343,604. Mościc ze Ściborza h. Ostoja

2;

20,343,606. Szubini Szandziwoj (okirati előfordulása: 1364-1401)

† 1406

2;

20,343,820. Debreczeni / Debreceni Dózsa (okirati előfordulása: 1294-1322)

† 1322. aug. 6.- 1322. ősze között

1; 2;

20,343,884. Ioan Basarab †1352

2;

20,344,008. István (Garay család) (okirati előfordulása: 1269-1300)

† 1300. márc.10. után

4; 26;

20,348,928. „Küke” Jakab (Lónyay család) (okirati előfordulása: 1270-1296)

† 1296 után

14;

20,349,526. Paksy Olivér (okirati előfordulása: 1330-1360)

† 1360. jan. 10. – 1360. febr. 25. között

5;

20,349,536 „bedőházi” Dragos (Drágffy  család) (okirati előfordulása: 1352-1353)

2;

20,349,908. Laczkfi András (okirati előfordulása:1336-1359)

* 1310 körül † 1359. okt. 10. – 1359. nov. 10. között.

2; 4; 5;

20,359,746.Vásári Miklós (okirati előfordulása: 1295-1320)

22;

20,359,808. Fánchy László (okirati előfordulása: 1378-1414)

4;6;

20,364,160. Kakas „Miklós” (Zombory Család) (okirati előfordulása: 1290-1312)

† elesett  Rozgony, 1312. jún. 15.

6;

20,364,800. Miklós (Barna család) (okirati előfordulása: 1291-1343)

16;

20,369,928. Kürtösi „Oszlári” Radon / Radun  (Kürtösi család) (okirati előfordulása: 1223-1250)

† 1250. aug. 1. – 1251 között

15;

20,371,714. Barbat Havasalföld fejedelme † kb 1290

2;

20,371,936. Hosszúmezey „Lázi” Szaniszló (Petrovay család) (okirati előfordulása: 1342-1366)

2;

20,371,938. „Jánosvajdafalvi” János (okirati előfordulása: 1349)

2;

40,591,304. Bátyai Márton (okirati előfordulása: 1291)

4;

40,592,416. „Óvári” Konrád (Gyulai család) (okirati előfordulása: 1239-1299)

† 1302. nov. 11. előtt

7; 8;

40,593,256. Balduin / Bágyon (Rátóti család) (okirati előfordulása: 1229-1255)

† 1255. után

7;

40,667,904. Gútkeled nb. Majádi István (Buthkai család) (okirati előfordulása: 1231-1259)

1; 3; 4; 6;

40,699,072. Dán (Drágffy család) (okirati előfordulása: 1290)

2;

40,699,360.György (Zutori-Kémeri család)

2;

40,681,090. Váradjai János (okirati előfordulása: 1370-1396)

† Nikápoly, 1396. szept. 25.

22;

40,681,120. Losonci Dénes (losonczi Bánffy család) (okirati előfordulása: 1366-1392)

† 1393. okt. 13. előtt

4;

40,682,112. Bana nb. Mihály (Zomor család) (okirati előfordulása: 1224-1244)

6;8;

40,682,864. Szentemágocs nb. Bátyai Márton (Liszkói család) (okirati előfordulása: 1291)

4;

40,682,878. Medgyesallyi / Meggyesi Móric (okirati előfordulása: 1319–1340)

† 1340. júl. 22. után

4;

40,684,576. Jakó (Nagymihályi család) (okirati előfordulása: 1258-1311)

7;

40,684,784. Kacsics nb. Szécsényi Farkas (okirati előfordulása: 1271-1301)

† 1301. máj. 18. után

7;

40,685,836. Dorozsma nb. István (garai Bánffy család) (okirati előfordulása: 1269-1300)

26;

40,687,200. raholcai „Tót” Lőrinc (Újlaki család) (okirati előfordulása: 1324-1348) 

† 1349.  ápr. 26. – 1349. nov. 19.

5; 19

40,687,202. Zsámboki „Gilétfi” Miklós (okirati előfordulása: 1329-1356)

† 1356. jan. 27.- 1356. febr. 6. között

1

40,687,636. Aba nb. Debrői Makján (okirati előfordulása: 1271-1300)

† 1300 után

1

40,699,360.György (Zutori-Kémeri család)

2;

40,699,776. Dénes (Szécsi család) (okirati előfordulása: 1311-1341)

† 1341. szept. 13. után

4; 8

40,699,816. „Lack” Laczkfi / Kerekegyházi László (okirati előfordulása: 1323-1359)

† 1359. jún. 29. után

2; 5;

40,699,856. Miklós (Perényi család) (okirati előfordulása: 1311-1349)

† 1349. aug. 1. után

21;

40,728,320. „Porc” István (Zombory Család) (okirati előfordulása: 1265-1277)

6;

40,729,600. Miklós (Barna család) (okirati előfordulása: 1273-1282);

temetve, Özörény

7;

40,729,992. István „Tekes fia István” (Jolsvafői család) (okirati előfordulása: 1267-1284)

1; 2; 4; 13;

40,743,428. Seneslu / Szaniszló Havasalföld fejedelme 1272-1275

2;

40,743,876. Juga / Ige (Jánosvajdafalvi – Bassarab családból)

2;

81,186,518. Kőszegi Miklós (okirati előfordulása: 1265-1299)

† 1299. aug. – 1299. dec. között

1;4;

81,338,368. Rátót nb. Leusták (Putnoky család)

† 1190.

2;

81,344,352. Csák nb. Máté (Dombai család) (okirati előfordulása: 1224-1245)

† 1245. dec. 12. – 1249. júl. 23. között

5; 8;

81,358,386. Hencfi János (okirati előfordulása: 1279-1335)

* 1260 körül † 1335. október körül

13;

81,362,180. Váradjai Péter (okirati előfordulása: 1345-1368)

† elesett, Havasalföld, 1368. jan. 20. után

22; 23;

81,362,242. Gönyűi János (okirati előfordulása: 1351-1382)

15;

81,365,756. Meggyesi Miklós (Medgyesallyi család) (okirati előfordulása: 1270-1319)

† 1319. ápr. 18. után.

2; 7; 8;

81,369,312. szentmártonrhédei” Demeter (Rédei család)

8;

81,371,672. Demeter (Nekcsei család) (okirati előfordulása: 1216-1247)

8

81,371,674. Kán nb. Gyula (okirati előfordulása: 1201-1237) 

1237

1; 2; 3; 4;

81,374,208. Elek (Guthi-Ország család) (okirati előfordulása: 1136)

† 1141 után

4;

81,374,272. Básztély nb. Reynold / Rénold (Rozgonyi család) (okirati előfordulása: 1259-1296),

† 1296. szept. 15. előtt

1; 4; 5; 6; 8;

81,374,720. Péter (Pekri család) (okirati előfordulása: 1281-1283)

4;

81,375,538. Barbat

† kb 1290

2;

81,395,716. Sándor (Szentgyörgyi család) (okirati előfordulása: 1203-1235)

6; 7;

81,398,104. Rátót nb. Loránd (Paksy család) (okirati előfordulása: 1241-1278)

† 1278. jan. 1. – 1278. márc. 2.

1; 3; 4; 6; 7; 8;

81,399,632. László (Laczkfi család) (okirati előfordulása: 1307-1313)

2;

81,399,636. Endre (Németi család) (okirati előfordulása: 1274-1289)

† 1289-1292 között

4;

81,399,736. „Garai” „Kazal” Pál (garai Bánffy család) (okirati előfordulása: 1310-1353)

† 1353. jún. 26. előtt

4; 5;

81,487,752. Mihály / Mikula (Jánosvajdafalvi – Bassarab családból)

2;

81,491,200. Bő nb. Izsép (Thuz család) (okirati előfordulása: 1226-1241)

† elesett, Muhi, 1241. ápr. 11.

7;

162,369,664. Mór (Gyulai család) (okirati előfordulása: 1193-1203)

† 1203-1208

4;

162,373,032. Csák nb. Demeter (okirati előfordulása: 1217-1246)

† 1245. ápr 26. – 1245. júniusa között

3;8;

162,373,036.  Kőszegi Henrik (okirati előfordulása: 1244-1274)

1;3;4;

162,707,392. Héder nb. Héder / Heidrich de genere Héder  (Hédervári család)

† 1164 után

1; 3;

162,724,484. Gönyűi Tamás (okirati előfordulása: 1327-1358)

† 1358. szept. 19. – 1358. nov. 9.

2; 15;

162,731,512. Pók nb. Móricz  (Medgyesallyi család) (okirati előfordulása: 1241-1269)

† 1269

5; 7; 8;

162,731,514. Dárói Moys (Majos) (okirati előfordulása: 1245-1280)

* 1210 körül † 1280. szept. 26. – 1280. dec. 30. között

1; 3; 4; 5; 8;

162,738,320. Füle (Szeretvai család) (okirati előfordulása: 1219-1249)

4; 8; 21;

162,739,136. Kacsics nb. Mihály (Szécsényi család) (okirati előfordulása: 1212-1228)

† 1228 után

2; 4;

162,748,808. Gilét (Zsámboki család) (okirati előfordulása: 1258-1266)

† 1266 után

7;

162,799,234. Ákos nb. István (okirati előfordulása: 1281-1315)

† 1315

1; 3; 5;

162,799,264. László (Laczkfi család) (okirati előfordulása: 1263)

2;

162,913,284. Ajnárd (Eynardus) (Zsámbéki Család) (okirati előfordulása: 1244-1258)

6;

325,463,024. Pók nb. Móricz (Medgyesallyi család) (okirati előfordulása: 1219-1235)

5; 8; 21;

325,463,028. Moys / Mojs / Majos (Dárói család) (okirati előfordulása: 1209-1231)

† 1244

 

1

325,497,616. „Kassai” Smaragd (Zsámboki család) (okirati előfordulása: 1166-1223)

† 1223 után

2; 3; 13;

325,598,468. Ákos nb. Erne (okirati előfordulása: 1241-1274)

† 1275. január után

2; 3; 4; 5; 6;

325,598,480. Kelemenős (Telegdi család) (okirati előfordulása: 1214)

4;

650,897,920. Tomaj nb. Dénes (losonczi Bánffy család) (okirati előfordulása: 1217-1241)

† Muhi, 1241. ápr. 11.

1; 2; 5; 6;

650,953,224. Bogomer (Szoboszló család) (okirati előfordulása: 1225-1245)

† 1245 – 1254. okt. 24. között

7;

651,196,960. Csanád nb. Belényes / Belenik (Telegdi család)

4;