A TURUL és a Levéltári Szemle után a Levéltári Közleményekben is megjelent egy recenzió a Könyvről 2013. június 7-én.

(A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Közleményei, 83 évfolyam, 2013)

LeveltariKozlemenyek1LeveltariKozlemenyek2LeveltariKozlemenyek3